Биомеханични свойства на ставите


                                                                                                                                                                                   Автор: Христо от Лясковец


Ставното свързване на костите е подвижно свързване, което осигурява възможност за активни и пасивни движения. Всяка става има три задължителни елемента , без които не може да съществува:

-ставна повърхност: местата с които костите се свързват покрита е с хрущял;

-ставна капсула: навлажнява ставната повърхност и предотвратява триенето;

-ставна кухина: изпълнена със синовиална течност;


Морфологична класификация на ставите:


-цилиндрични имат само една ос на движение. Тяхна разновидност са макаровидните, при които оста е напречна на осите на движещите кости и коловратните,при които оста е успоредна на движешите кости.

-елипсовидни имат две оси на движение, които са перпендикулярни и извършват противоположни движения: сгъване-разгъване, привеждане-отвеждане. Тяхна разновидност е седловидната става.

-сферични имат три или по-вече оси на движение /например раменна става/.Тяхна разновидност са ореховидната/тазобедрената става/ и плоска / която няма оси на движения се извиршват само с приплъзвания.


Функционална класификация:


-едноосни-с една ос на движение;

-двуосни-с две оси на движение;

-многоосни с три и по-вече оси на движение.


Обемът на движение в ставите зависи от :

1.Разликата в големината на свързващите се ставни повърхнасти-колкото е е по-голяма разликата, толкова обема на движение е по-голям.

2.Наличие на допълнителни елементи- ставни връзки, костни израстъци, мускули ,които ограничават движенията.

Основни критерии за оценка на възможността на движение са:

-степента на свобода на движението = максимално има 6 степени на свобода; горе, долу, ляво, дясно, напред, назад.

-амплитудата на движението, която се определя от съответствието на ставните повърхности. Когато двете ставни повърхности си съответстват, степента се ограничава само в няколко градуса. Колкото е по-голямо несъответствието в ставните повърхности, толкова и неподвижността /инконгурентността/ е по-малка.


Подвижността на ставите се ограничава от еластичната деформация на намирашите се около тях меки тъкани.

Определянето на действителната амплитуда става по два начина:

-При активно движение-самото движение се извършва от съответните двигателни мускули.

-При пасивно движение подвижността се определя от външни сили,т.е. мускулите и ставите са пасивни.


Най-многобройни в човешкия организъм са ставите с 3 степени на свобода.

-Основните функции на ставните връзки са да подсилят ставната капсула, да свързват костите една с друга, да ограничават движенията в ставата, да определят посоката на движението в ставата.

-Основната функция на сухожилията е да закрепят мускула за костта и да придадът на костните лостове мускулните усилия.


  За да имате здрави стави използвайте Колаген на Energybody или Bio Fit !

  Ако вече имате проблеми със ставите, мускулите или костите, се сдобийте с уникалния Vita Flex произведен в Германия за Bio Fit!


                                                                                                                                                                                                                        JK Fitness

joints
Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *