Етикети
Боксови артикули Benlee & Rocky Marcìano креатин Novacrea креатин монохидрат смучещи таблети креатин инерционна тренировкa JK Fitness тренировъчна методика за кондиционна подготовка JK GYM Nautilus физически качества GOFLO Trainer в JK Fitness Market спортна напитка хранителни добавки вегани диетично хранене хидратация вода фитнес тренировки здраве хранителна програма здравословно хранене физически упражнения метаанализ наднормено тегло мускулна маса подкожни мазнини хранене кетонни диети метаболизъм циклични кардиотренировки сила силови качества аеробни тренировки мускулни обеми бързина Хранене преди тренировка червени мускулни влакна Инерционни тренировки „Inertial Pro Motion” legs-training високопротеинови диети High-protein-diets Масажът Cluster Dextrin въглехидрати хранене и хранителни добавки плодове Нискомаслена диета въглехидратна диета Витамините имунитет спорт стрес биоенергии joints Energy Cakes тренировки кондиционна подготовка квантова физика и спорт възстановяване тренировка Стареене Кетонна диета хранене и добавки

Kондиционната подготовка в спорта – съвременни концепции - част 2

                                                                               

  Kондиционната подготовка в спорта – съвременни концепции - част 2     Автор: Юлиан Карабиберов

    ................................. Продължение на част 1

  Способността на живата материя да самоорганизира и реорганизира функциите си с цел постигане на баланс и хармония променящи се в хода на спортно-техническата работа поставя въпроса, дали в организма не се изграждат механизми за противодействие на провокиран тренировъчен дискомфорт, които по същество са израз на функционална адаптация към нови създавани специфични условия. Всеки процес е свързан с обмен на енергийно-информационни потоци, осъществяващи взаимовръзката между веществата, най-вече функциониращите белтъчно-мускулни матрици, които ни интересуват. Тук, отдавайки дължимото на регулаторно-информационната функция в частност на нуклеиновите киселини, определяме и триединството между вещество, енергия и информация, като фундамент за самоизграждане и усъвършенстване на най-сложния разумен  модел в природата – човешкият организъм.

 

  Използването на едни и същи форми на спортуване дълго време, без или с незначителни промени в показателите на натоварване и най-вече в интензивността му е малко рационално, поради вероятността от настъпването на застой в тренировъчните резултати /например случаите на скоростна бариера). Функционално-координационната тренировка по българската тренировъчна система “JK Fit Motion – Professional”, доминираща в последните модули от нашите програми, се явява подходяща форма за разнообразяване и “инжектиране” на нов заряд за качествен растеж в комплексното проявяване на двигателните качества – практически качествата винаги се проявяват във взаимовръзка помежду им, независимо дали мускулната работа се реализира като прости (едноставни) движения, или като по-сложни двигателни.

  В същото време многократното повторение на движенията води до повишаване на икономичността им - движенията стават “по-изчистени” откъм участие на мускулни фибри, т.е. участват само тези, които са пряко ангажирани в действията или директно ги потенцират. Така се намалява мускулното напрежение и енергоразхода, с краен резултат повишаване на силата и особено на бързината и издръжливостта. За да се повиши коефициентът на полезно действие /икономичността/ на движенията, особено при цел спортно майсторство, е необходимо трениращият да е детайлно запознат с биомеханичната същност на упражненията, т.е. да познава добре техниката на изпълнението им – кога и доколко съответните мускулни групи трябва да са разтегнати и напрегнати и т.н. Живият организъм е способен в процеса на различни дейности да променя своите работни характеристики, обема на миофибрилно участие и метаболизма си в зависимост от ситуациите на натоварване и външните въздействия, като ги икономизира и прави по-ефективни. Това е свързано с процесите на автоматизация, затвърдяване и усъвършенстване на движенията, които процеси са залегнали във всяка тренировъчна програма и по същество са база за оптимизиране техниката на изпълнение.

  Очевидно, че вариативността на тези процеси ще зависи от промяната в нивото на физическата подготвеност, безусловно кореспондирайки с „принципът на единство на физическата и техническата подготовка”. Това и целят различните форми на двигателна активност застъпени в кондиционните програми - разностранно да повлияват върху процеса на повишаване на спортната квалификация.

                                               

  Моделът на многогодишна подготовка има спираловиден характер, в условия на известна цикличност и разнообразие на използваните тренировъчни средства и методи. При това, теорията придобива недостоверна стойност, без да е потвърдена в практиката.

  Затова в настоящия материал и бъдещи публикации ще предложим експериментирана и успешно апробирана в практиката цялостна научна концепция за кондиционна подготовка в спорта.

 

  В обобщение на горенаписаното, считаме за целесъобразно вниманието да се насочи към това, че:

 

·         Организмът е система, изградена от 3 основни взаимно свързани подсистеми:

·         обезпечаваща

·         работна

·         командна

 

·          Мускулните клетки, разглеждани като енергийно–информационни микроструктури на организма, се явяват негов основен компонент, върху чийто функции трябва да се насочи вниманието.

 

·          Целенасочените тренировъчни натоварвания и в резултат от тях запаметени мускулно-клетъчни вибрации, могат да формират в мускулните влакна специфични молекулярни матрици /белтъчни конфигурации/, явяващи се потенциални носители на съответна тренировъчно-мускулна информация.

С оглед на това, спецификата на използваното в програмите многообразие от тренировъчни въздействия, прилагани в отделните етапи (модули) на подготовка съобразно принципите на приоритета (атрактор в модул), синергизма, кондиционното потенциране и др., резонира във формирането на такива специфични матрично-мускулни единици, които ще са следови подписи, удостоверяващи  качествените промени в резултат на извършената работа.

 

·         За да бъдат полезни в конкретния спорт, тренировъчните програми трябва да бъдат съобразени с неговата специфика, както и с тази на всеки отделен състезател (виж въпросите в заключителната част на учебника).

Анатомичният и биомеханичният анализ на движенията в спорта и неговата физиологично-биохимична характеристика ще са основния ориентир за съставяне на програма от тренировъчни средства със специфичен, а дори и с общ характер. Тези средства ще са максимално полезни, ако са съобразени с анатомо-биомеханичните особености на работната подсистема на всеки състезател, типа нервна дейност, генетично заложените възможности на обезпечаващата система. Хармонията между вибрационни полета „спортна дейност – състезател“ ще е необходимото условие за успешна работа.

·         Разнообразието на използваните тренировъчни форми (средства) задължава реализиращият ги специалист да познава в детайли техническите им елементи.


             Кои са средствата за въздействие?

 

  - превантивно-стабилизиращи и превантивно-динамизиращи, за еластичност и мобилност в свързочните звена на опорно-двигателния апарат, за равновесие и баланс (развиване на дълболки мускули – фиксатори, стабилизатори, ротатори), за заздравяване на мускулите около ОЦТ, тазовото дъно и тазобедрените стави – (core stability”), за третиране на миофасциите, за стречинг и гъвкавост;

 

  - упражнения за контрол на отделните части на тялото и придвижването му в пространството – основно гимнастически (основна, спортна, аеробна гимнастика и др.);

 

  -  циклични кардиоупражнения за аеробна и обща издръжливост- бягане, плуване, колоездене и др.;

                          

 - анаеробни и анаеробно-аеробни за сила и силова издръжливост с локално и регионално въздействие, за балансирано пропорционално развитие на силата на агонисти – антагонисти, близкостоящи мускули, синергиращи мускули, ОФП, културистични, бавно-динамични, тежкоатлетически за междумускулна и вътремускулна координация, инервация и мускулна хипертрофия – саркоплазмена, миофибрилна;

 

- плиометрични и балистични лекоатлетически за взривна сила, за бързина и силово-скоростна издръжливост;

 

  - функционално-координационни от системата „JK Fit Motion, свързващи простите движения в сложно-координационни с висока скорост, вкл.в безопорно положение на тялото.

 

     Какво трябва да се знае за да се изполват ефективно тези средства?

            Следва продължение ................                                                                                                        JK Fitness                 

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *