Мускулната треска

                                                                                                            

   Уважаеми читатели на блога на JK Fitness,                                                                                                                 Автор: Ю. Карабиберов
  В поредица от статии, бихме искали да ви представим гледните точки на научни работници и спортни специалисти, за причините за познатото на всеки трениращ състояние - мускулна треска, предизвиквана от физическите натоварвания.
 В изложените материали ще бъдат използвани извадки от книгата на проф. Ю. Карабиберов - "Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта"
 
  В настоящият материал бихме искали да представим изводите от научните изследвания на унгарските специалисти Balazs Sonkodi, Istvan Berkes и Erika Koltai („Катедра по здравни науки и спортна медицина“ към Университета по физическо възпитание, Будапеща, Унгария).
В тяхната публикация „Гледахме ли в грешната посока повече от 100 години?" е направен основния извод, че мускулната треска/ мускулната болезненост със закъснително действие е по-скоро микроповреда на неврално ниво, отколкото мускулна повреда“.
 
  Какви са заключенията от изследването?
  1. Mускулната треска (болезненост) със закъснително действие (DOMS) е остра компресионна аксонопатия на нервните окончания в мускулното вретено. Причинява се от суперпозицията на компресията при повтарящите се ексцентрични контракции.
  2.  Острата компресионна аксонопатия би могла да съвпада с микротравмите на засегнатите тъкани и се усилва от имунно медиирано възпаление.
  3.  DOMS в началния стадии е зависима от активността на симпатиковата нервна система, а при затихването влиза в действие защитен режим за да се предотврати по-нататъшно нараняване на мускулните тъкани.
  4. Реактивните окислители и азотният оксид са с кръстосано-функционална зависимост в паралелните, взаимосвързани дегенеративно-регенерационни механизми в увредените тъкани. Предполага се, че митохондриалната електро-транспортна верига генерира участие на свободни радикали в острата компресионна аксонопатия.
  5. Упражненията с умерена интензивност могат да имат нефармакологично терапевтично значение, тъй като те намаляват невропатичната болка, освен че имат противовъзпалителен ефект.
  6.  DOMS играе важна онтогенетична роля, като не само повишава способността за противодействие на екстремалните условия в работещите мускули, но е и фактор за техния растеж.        

                                                                                      

                                                                                                                                             1.                           2.                   3.                       

       Фиг.1 показва три състояния на мускулното вретено (по Colon, A., 2017):

    1. Релаксирано мускулно вретено: колкото е по-релаксирано вретеното, толкова повече се отпуска флуидната кухина.

    2. Разтеглено мускулно вретено: когато вретеното се разтегне флуидната кухина се изглажда с некомпресируемата течност във вътрешността й, в резултат на което се оказва повишен натиск и възбуда (генериране на нервни импулси) върху нервните терминали (синапсите);.

    3. Прекомерно разтегнато мускулно вретено: некомпресируемата течност се притиска и причинява микротравми в нерните терминали в резултат на наслагването на компресията при изпълнение на повтарящи се ексцентрични усилия при неподготвени индивиди или при екстремни интензивности (работни тежести), (Sonkodi, B., Berkes, I., Koltai, E. Have, 2020).


    В следващите статии ще споделим с вас мнението за причините за мускулната треска и на други спортни специалисти и научни работници,

    Очаквайте продължение .....


                                                                                                                                                                                                                                                                 Колеж по спорт Био Фит 

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *