Етикети
Боксови артикули Benlee & Rocky Marcìano креатин Novacrea креатин монохидрат смучещи таблети креатин инерционна тренировкa JK Fitness тренировъчна методика за кондиционна подготовка JK GYM Nautilus физически качества GOFLO Trainer в JK Fitness Market спортна напитка хранителни добавки вегани диетично хранене хидратация вода фитнес тренировки здраве хранителна програма здравословно хранене физически упражнения метаанализ наднормено тегло мускулна маса подкожни мазнини хранене кетонни диети метаболизъм циклични кардиотренировки сила силови качества аеробни тренировки мускулни обеми бързина Хранене преди тренировка червени мускулни влакна Инерционни тренировки „Inertial Pro Motion” legs-training високопротеинови диети High-protein-diets Масажът Cluster Dextrin въглехидрати хранене и хранителни добавки Нискомаслена диета въглехидратна диета Витамините имунитет спорт стрес биоенергии joints Energy Cakes възстановяване тренировка Стареене
media

Спорт и здраве - квантова теория на процеса на стареене и активното дълголетие

     Автор: Юлиан Карабиберов

 „Човешкото тяло е не само материя,
а в квантовата си същност е и енергия!“


През 1865 год. Немския физик Рудолф Клаузиус, въвежда понятието„ентропия“, за описване на степента на безпорядък в термодинамичните системи.Думата еот гръцкото εν (en– вътре) и τρέπω (trepo–преследвам, въртя),като тя е най-близка по същността си на енергията.

Необратимостта на всички процеси в природата, вкл. стареенето, е свързано с разсейване и реорганизация на енергията, с постоянна промяна на скоросттаи посоката на хаотичното движение на атомите и молекулите във времето(молекулната същност на ентропията е обяснена от Лудвиг Болцман – австрийски физик, 1844-1906 г).

Научното списание "Nature Medicine" посочва, че "остаряването не е продължителен, непрекъснат процес, който протича с една и съща скорост през целия живот на човека." Megavselena.bg споделя изледвания, публикувани в списанието, като това, че за надеждно определяне на възрастта на хората се използват нивата на протеини (протеомът) в кръвта. Протеомът е целият набор от протеини, който е или може да бъде експресиран от геном, клетка, тъкан или организъм в определен момент. Чрез дълбок анализ на стареенето на плазмения протеом, са установени скокообразни промени по време на човешкия живот. Тези промени са резултат от струпването на протеини движещи се по различни модели, което завършва с появата на три вълни на стареене. Екипът, извършил изследването, анализира данни от кръвната плазма на 4 263 души на възраст от 18 до 95 години, разглеждайки нивата на около 3000 различни протеини, движещи се през тези биологични системи, и действайки като моментна снимка на случващото се в тялото: от тях са открити 1379, които варират с възрастта.

Въпреки че тези нива на протеин често остават относително постоянни,изследователите откриват, че големи промени се наблюдават при отчитането на множество протеини в младата възраст (около 34 години), около късната средна възраст (60 години) и при старостта (около 78 години).

Спорт и здраве и… възраст

Възрастта би могла да се определи като:

 • Паспортна, или календарна, според датата на раждане.
 • Биологична, според морфо-функционалното ниво на развитие.
 • Ментално-психологическа, спорединдивидулното чувство и преценка.

Въпреки, че биологичната възраст е най-обективна за оценка на действителната възраст, все повече се налага мнението, че ментално-психологическата е от съществено значение в съвременния начин на живот. Това е така, защото тя отразява взаимовръзката на човека с действащите в природата сили (изграждащи,поддържащи, разрушаващи) и степента на баланс със средата в която живее.Доминиращата в съзнанието сила, в най-голяма степен ще определи начина по който ще съществува и остарява човека.

За да обясним начина на времева промяна и взаимодействие междуенергийно-структуриращите системи на човешкия организъм (разгледани в публикуваните вече статии), трябва да отбележим, че:

 • Времето – основната величина в процеса на стареене, не е абсолютна и постоянна, а може да се свива и разширяване само под въздействие на скоростта (а. Айнщайн), а и под въздействие на съзнанието и мисълта.
 • Времето и пространството не могат да съществуват поотделно, а Айнщайн казва, че те зависят от местоположението и състоянието на наблюдателя, което означава, че човекът-наблюдател може да им влияе. Теорията на биоцентризма, пък определя пространството и времето,като инструменти на човешкия ум.
 • Ентропията е еднопосочна сила, клоняща към безпорядък и има фазов характер на промени на материята, но е и в известна зависимост от начина по който човек мисли и осмисля събитията.
 • Липсата на порядък следствие  ентропията, предизвиква реорганизационни промени на енергията, което води до контрол над ентропията и до забавяне нейното дегенеративно въздействие върху застаряващия организъм.

Спорт и здраве … и мисъл

От изложеното до тук може да заключим, че промените в начина на мислене и съзнанието на биоенергийно ниво, могат да променят информационно-енергийнатаматрица на човешкото тяло, а от там и силата на въздействие на ентропията.Доказателство за това са редица експерименти при които, лица са поставяни в условията на живот идентични на тези от преди изминали десетилетия и резултатът бил, че те се подмладявали следствие на това, че са възприемали себе си, като впериода на живот през тези години. Това показва, че ако искаме да забавим дегенеративните възрастови промени, то трябва да мислим, така както през годините в които сме се чувствали най-добре или както когато сме били по-млади.Следователно, чрез съзнанието и управленческите функции на заложения в днкинтелект, човек може да влияе на процеса на стареене, като използванай-правилната форма на организация на енергията и материята. В тази връзка,възможните квантови състояния и процеси на системата човешки организъм, описани чрез т.нар. „хилбертово пространство“ и заемането на конкретно състояние на „суперпозиция“, ще даде възможност за оптимално решение на човека, за това как да контролира ентропията. Това е и предмет на нашата система, която предлагаме.

Контролът върху необратимите процеси на ентропията зависят и в най-голяма степен от интелекта на тялото – ДНК-т, като съзидателна сила (цит. по Фурнаджиев, В., Абаджиев И., 2019). Силите на разрушаващата ентропия и на градивния ДНК-интелект съществуват успоредно и са в непрекъсната борба. От една страна се изграждат нови белтъчни структури, енергийни полета и др. (анаболизъм), а от друга – същите се разграждат (катаболизъм). Животът зависи от равновесието между тези процеси, а стареенето – от отговорните за това ДНК клетки. Процесът на остаряване е резултат на това, че човек получава повече увреждания на клетъчно-молекулярно ниво, отколкото може да възстанови. Липсата на адекватни компесаторни механизми ускоряват този процес.

Нашата цел е, да посочим възможни начини за изграждане на противодействащи и адаптационни механизми на деструктивните възрастови промени,и най-вече мисловно-поведенчески.

Спорт и здраве и… нашата хипотеза

Хипотезата ни е, че генерираният чрез мисълта енергийно-информационенмодел на поведение, може да промени качеството на живот и да забави процеса на стареене.

Обмена на информация между всички клетки в организма е непрекъснат и е под контрола на ДНК-интелекта и взаимодействието между всички гени, като така се поддържа нормалното функциониране на целия организъм. При възникване на координационно-информационни разстройства (тези следствие на вредните външни влияния) настъпват заболявания и деструктивни промени съпътстващи и стареенето.Всяка система в организма има свой интелект, контролиращ не само функционирането й, но и взаимовръзката й с останалите системи създаващи човека като глобална дисипативна система. Начинът на съзнателно интелигентно организиране на енергийния им потенциал ще определи успеха на борбата с болестите и ентропията, предизвикваща деструктивните промени при стареенето. За да притежаваме в изобилие този потенциал от жизнена енергия като поддържащ ресурс,е нужно да се ориентираме към:

 • Природосъобразен, здравословен начин на живот.
 • Пълноценно, рационално хранене.
 • Целесъобразна двигателна иумствена активност и възстановяване.
 • Удовлетвореност и позитивно мислене при възприемане на ставащото около нас.

Това е профилактика! При силни стресорни въздействия, особено психологически, каквито присъстват в съвременния живот, често ДНК-интелектът на човека не може да противодейства на внесения безпорядък. Тогава намесата на лекаря и медикаментите става наложителна. Това показва, че съвременната медицина трябва да работи съвместно с нетрадиционната, ако наистина носи отговорността за здравето на човека. В книгата ни „Фитнесът“, сме посочили, че основната функция на живата материя е движението. Посочили сме също, че физическите упражнения зареждат сенергия и жизнени сили целия организъм на човека и имат квантова същност.Тренировката на тялото е и тренировка на ума. В. Фурнаджиев и И.Абаджиев, в книгата си“Спорт и дълголетие - cuntinum”, (2019),излагат резултатите от мащабно изследване с възрастни хора, проведено от американския университет „Тъфтс“, през 1992 г. От проследяваните 30 фактора,се установило, че 10 от тях са обратими и съществени за повлияване върху процеса на стареене (табл. 1):

Фактори с първостепенно значение за процеса на стареене (по Еванс У., Роузънбърг Б., 1992)

1. Мускулна маса6. Телесни мазнини

2. Мускулна сила

7. Кръвна захар

3. Скорост на метаболизма

8. Ниво на холестерол
4. Аеробен капацитет9. Плътност на костите
5. Кръвно налягане10. Регулация на телесната температура

Както се вижда от таблицата, на първите две места по значимост за процеса на стареене са мускулната маса и сила. В предходна наша публикация в блога подчертахме, че силата стои в основата на всички двигателни качества, а мускулната маса е един от важните фактори за нейната величина. С напредване на възрастта, човек губи значително количество мускулна маса и сила. Мускулната атрофия води до забавяне на метаболизма; свързано е с намаляване на производството на важни мускулноизграждащи хормони (тестостерон, соматотропен);губи се част от двигателните способности и се намалява двигателната активност;увеличават се количеството на телесни мазнини, а промяната на телесния състав ивъншен вид, води до понижено самочувствие и жизненост. Това показва, че двигателната дейност с преобладаващ силов компонент, трябва да е приоритетна в спортните занимания на хората.

В България са известни няколко системи за тренировка с хора в напредналавъзраст, между които 'JKFit Motion – anti-age' на доц.Ю. Карабиберов и програмата на проф. П. Добрев, основател на Ювенологията у нас.

Първата система е модулна и включва, в началните модули,превантивно-стабилизиращи упражнения, за баланс и равновесна устойчивост, за подвижност, кинезитерапевтични, като занимаващите заучават техники на битови движения, като ставане, сядане, клякане, ходене,позициониране на тялото и неговите частии др. Напо-късните етапи, приоритета заемат упражненията за сила и най-вече за силова издръжливост изпълнявани по специално разработен бавнодинамичен метод (целта е приоритетно развиване на „работната нервно-мускулна система“ на организма). В него са миксирани базови упражнения изпълнявани с два вида интензивност –80-83% за сила и хипертрофия на активните мускулни белтъци и интензивност– 60-65% за силова издръжливост и саркоплазмена хипертрофия на мускулите. Кардио тренировките в зоните на средна мощност също присъстват в програмите с цел развиване на „обезпечаващата и енергийна система“ на организма. Особено внимание се обръща на възстановяването и най-вече на “командната система“(централна нервна, вегетативна), емоционалното състояние, дишане, сън и др. Към системата са разработени ръководства и учебни помагала, център за оценка и тестиране състоянието на трениращите, както и специално оборудван тренировъчен център в спортен комплекс Nautilus и Студио7.

Втората система на проф. Добрев включва основно силови упражнения от тежката атлетика и методика използвана в спорта вдигане на тежести.

Изказваме специална благодарност на проф. Васил Фурнаджиев, съдействал за написването на настоящия материал.

Информация по разглежданата тема може да намерите в специализираната Facebook страница https://www.facebook.com/fitat100/,където се публикуват лекции за здравето, двигателната активност и техники надишане, борба със стреса и процесите на стареене.

Стареене
Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *