Етикети
Боксови артикули Benlee & Rocky Marcìano креатин Novacrea креатин монохидрат смучещи таблети креатин инерционна тренировкa JK Fitness тренировъчна методика за кондиционна подготовка JK GYM Nautilus физически качества GOFLO Trainer в JK Fitness Market спортна напитка хранителни добавки вегани диетично хранене хидратация вода фитнес тренировки здраве хранителна програма здравословно хранене физически упражнения метаанализ наднормено тегло мускулна маса подкожни мазнини хранене кетонни диети метаболизъм циклични кардиотренировки сила силови качества аеробни тренировки мускулни обеми бързина Хранене преди тренировка червени мускулни влакна Инерционни тренировки „Inertial Pro Motion” legs-training високопротеинови диети High-protein-diets Масажът Cluster Dextrin въглехидрати хранене и хранителни добавки Energy Cakes Нискомаслена диета въглехидратна диета Витамините имунитет спорт стрес биоенергии joints

Влияние на редовните физически натоварвания върху активната телесна маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване (част 2)

                          Продължение на част 1:                                                                                                                                                                            Автор: Валентин Панайотов

  Фуниевидната графика на данните от цялостното изследване е представена на фиг 1.

Разпределението на резултатите е много близко до очакваното при липса на изкривяване в публикациите. Точките са разпределени равномерно върху или в близост до неутралната линия по цялото й протежение. Изключение представлява едно изследване, което е отклонено силно вдясно от нея. При това резултатът е със сравнително ниска стойност на разсейване и софтуерът му е поставил ниско тегло – 1.1% (вж. фиг. 2). Считаме, че наличието на една- единствена (сравнително) екстремна стойност не компрометира цялостната извадка и ще изключим хипотезата за наличие на отклонение в резултатите. Още повече, че всички останали точки (общо 19 на брой) са групирани в малка околност около неутралната линия.


Фиг. 2 изобразява Форест-графиката на измененията в абсолютното количество на активната телесна маса при интервенция от програма с физически натоварвания. Изчисленията категорично показват силна хомогенност на извадката: I! = 0.0%. Този факт преставлява убедително доказателство за ефекта на физическите натоварвания (независимо от техните параметри) върху промяната в активната телесна маса. Знакът на този ефект е положителен, макар и величината да не е особено голяма (0.25 кг). Високата статистическа достоверност на показателя (p<0.0001), независимо от не особено големия обем на извадката, категорично доказва благоприятното въздействие на физическите натоварвания за запазване на активната телесна маса при хипокалорийни режими. При това на фона на няколко изследвания с високи стойности на дисперсия на резултатите. Интерес представлява изследването с номер 14 на Форест-графиката - Donnely, J et al., 2009. То получава тегло от 55.6% и практически е определящото за изчисляването както на параметрите на двата линейни модела, така и на тези за определянето на хетерогенността на извадката. Обяснението на този факт се състои в конструкцията на проведения от Donnely, J et al. експеримент – прилаганата програма с физически упражнения не е била съпроводена с контрол на приеманите калории. (В селекцията на публикациите не сме поставяли подобно условие, но независимо от това много от изследванията контролират за енергиен прием, като всички анализирани публикации рапортуват загуба на тегло – резултатите по този параметър не са представени тук). Независимо, че постигнатият размер на ефекта не е голям – 0.24 кг (стойността му, очаквано е близка до голямата средна), възможно е храненето ad libitum, съпроводено с редовни физически натоварвания да е фактор за постигната представителност на изследването.

Фиг. 2 Форест-графика на промените в абсолютното количество на активната телесна маса при самостоятелното третиране с редовни физически натоварвания (n=20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запазването на абсолютното количество на мускулната маса е от особена важност при редукцията на тегло при хора с наднормено тегло и затлъстяване (и не само при тях). Общият ефект на фона на намалена телесна маса, се проектира в повишаване на относителното количество на активната телесна маса. Това, от своя страна, подобрява не само мобилитета и качеството на живот, но и желанието за движение (и от там – дневния енергоразход) и удоволствието от него. По този начин поддържането на постигнатите резултати (по отношение на редукцията на телесната маса и мастната тъкан) се улеснява значително и се избягва навлизането в спирала от йо-йо ефекти. Следва да отбележим, че ефектът от хипокалорийната диета върху телесната маса и мастната тъкан се усилва с включването в режима на редовни физически натоварвания (непубликувани данни на автора). Много е вероятно част от въздействието на физическата активност да е опосредствано през промените в активната телесна маса.

Установените резултати представляват недвусмислено доказателство за ролята на физическите натоварвания в процеса на редукция на тегло. За особено важно заключение на базата на изследваните данни считаме, факта, че количеството на мускулната маса се запазва (или повишава) независимо от конкретния тип и параметри на физическата активност. По наше мнение, при стратифицирането на данните по характеристиките на натоварването би могло да се достигне до по-категорични изводи за това какъв точно тип физическа активност е най-благоприятен в процеса на редукция на тегло. Естествено, за постигането на тази цел е необходима значително по-голяма база данни от тази, с която разполагаме. Надяваме се, допълнителни бъдещи изследвания да успеят да хвърлят повече светлина върху изясняването на този важен проблем.

ЛИТЕРАТУРА
1. Croymans, DM et al., Effects of resistance training on central blood pressure in obese young men, J Hum Hypertens. 2014 March ; 28(3): 157–164.
2. Donnely, JE et al., Aerobic exercise alone results in clinically significant weight loss for men and women: Midwest Exercise Trial-2, Obesity (Silver Spring). 2013, March; 21(3): E219-E228
3. Duval, S and Tweedie, R. Trim and _ll: a simple funnel-plot{based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2):455{463, 2000.
4. Friedenreich, CM et al., Adiposity changes after a 1-year aerobic exercise intervention among postmenopausal women: a randomized controlled trial, Int J Obes (Lond). 2011 Mar;35(3):427-35. doi: 10.1038/ijo.2010.147
5. Friedenreich, CM et al., Effects of a High vs Moderate Volume of Aerobic Exercise on Adiposity Outcomes in Postmenopausal Women. A Randomized Clinical Trial, JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2015.2239
6. Greene NP et al., Comparative efficacy of water and land treadmill training for overweight or obese adults, Med Sci Sports Exerc. 2009 Sep;41(9):1808-15
7. Greene, NP et al., Comparative Efficacy of Water and Land Treadmill Training for Overweight or Obese Adults, MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE, 0195-9131/09/4109-1808/0
8. Grossman, J, Payne, E., A randomized comparison study regarding the impact of short-duration, high-intensity exercise and traditional exercise on anthropometric and body composition measurement changes in postmenopausal women – A pilot study, Post Reproductive Health, 2016, Vol. 22(1) 14–19
9. Hu FB, et al. (2001) Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women. N Engl J Med; 345 (11): 790-7, Pisunyer FX. (1993) Medical hazards of obesity. Ann Intern Med; 119 (7): 655-60
10. Jackson, M. et al., Exercise training and weight loss, not always a happy marriage, Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Bangor University, 2017
11. John E Hunter and Frank L Schmidt. Fixed efects vs. random effects metaanalysis models: implications for cumulative research knowledge. International Journal of Selection and Assessment , 8(4):275{292, 2000
12. Levine, J. A. and Kotz, C. M.(2005). NEAT - non-exercise activity thermogenesis – egocentric and geocentric environmental factors vs. biological regulation. Acta Physiol. Scand. 184, 309-318.
13. Measuring inconsistency in meta analyses BMJ 2003; 327 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557 (Published 04 September 2003)Cite this as: BMJ 2003;327:557
14. Melzer, K. et al., Alterations in energy balance from an exercise interventionwith ad libitum food intake, Journal of Nutritional Science (2016), vol. 5, e7
15. Miyaki, A. et al., Effect of Habitual Aerobic Exercise on Body Weight and Arterial Function in Overweight and Obese Men, doi:10.1016/j.amjcard.2009.04.057
16. Nicklas, BJ et al., Effects of resistance training with and without caloric restriction physical function and mobility in overweight and obese older adults: a randomized controlled trial, Am J Clin Nutr 2015;101:991–9.
17. Pisunyer FX. (1993) Medical hazards of obesity. Ann Intern Med; 119 (7): 655-60
18. Rosenkilde, M et al., Body fat loss and compensatory mechanisms in response to different doses of aerobic exercise—a randomized controlled trial in overweight sedentary males, Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 303: R571–R579, 2012
19. Sasai, H., Obesity phenotype and intra-abdominal fat responses to regular aerobic exercise, Doctoral Thesis, Doctoral Program of Sports Medicine, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, 2010
20. Thornton, A and Lee, P. Publication bias in meta-analysis: its causes andconsequences. Journal of clinical epidemiology , 53(2):207{216, 2000
21. Weiss, EP et al., Effects of matched weight loss from calorie restriction, exercise, or both on cardiovascular disease risk factors: a randomized intervention trial, Am J Clin Nutr 2016;104:576–86
22. Weiss, EP et al., Effects of Weight Loss on Lean Mass, Strength, Bone, and Aerobic Capacity, Med. sports Exerc. , 2017, Jan; 49(1): 206-217
23. Willis, LH et al., Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight and obese adults, T Appl Physiol 2011. 113(12): 1831-1837
24. http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/B35B097D-5BF9-483B-B039-DA6953132177/0/WHO5_Bulgarian.pdf
25. http://www.PubMed.gov
26. https://www.r-project.org
27. https://www.statsdirect.com/help/meta_analysis/heterogeneity.htm
28. https://www.meta-analysis.com/downloads/Meta-analysis%20Fixedeffect%20vs%20Random-effects%20models.pdf
29. https://www.bmj.com/content/327/7414/557


Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *