Етикети
Боксови артикули Benlee & Rocky Marcìano креатин Novacrea креатин монохидрат смучещи таблети креатин инерционна тренировкa JK Fitness тренировъчна методика за кондиционна подготовка JK GYM Nautilus физически качества GOFLO Trainer в JK Fitness Market спортна напитка хранителни добавки вегани диетично хранене хидратация вода фитнес тренировки здраве хранителна програма здравословно хранене физически упражнения метаанализ наднормено тегло мускулна маса подкожни мазнини хранене кетонни диети метаболизъм циклични кардиотренировки сила силови качества аеробни тренировки мускулни обеми бързина Хранене преди тренировка червени мускулни влакна Инерционни тренировки „Inertial Pro Motion” legs-training високопротеинови диети High-protein-diets Масажът Cluster Dextrin въглехидрати хранене и хранителни добавки Energy Cakes Нискомаслена диета въглехидратна диета Витамините имунитет спорт стрес биоенергии joints

Влияние на редовните физически натоварвания върху количеството на активната телесна маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване (част 1)

                         Автор: доц. Валентин Панайотов, д-р - завеждащ сектор Тежка атлетика и културизъм в НСА "Васил Левски" и преподавател в Колеж по спорт "Био Фит"  

                           
  ВЪВЕДЕНИЕ
  Според проучване на Националния център по обществено здраве и анализи, проведено в периода 2010-2011 година 30% от учениците в България между 6 и 19 години са с наднормено теглo, а 12% вече са затлъстели. За страните от еврозоната данните са следните: между 36. 9% и 56. 7% от жените и между 51% и 69. 3% от мъжете са с наднормено тегло или затлъстяване (23). Висок е и делът на хората, водещи заседнал начин на живот. Младите хора със затлъстяване представляват особено рискова група по отношение на заболеваемостта от социално значими болести като диабет тип 2 и сърдечно- съдови заболявания (9, 12, 17). Стандартния подход при терапиите за редукция на телесната маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване е прилагането на хипоенергиен дневен режим, като енергийния дефицит се постига с помощта на комбинираното или самостоятелно въздействие на хипокалорийна диета и физически натоварвания. Основният проблем при подобни интервенции е, че се цели намаляване на теглото, независимо от състава на загубената телесна маса. В повечето случаи заедно с мастната тъкан се губи и много мускулна. Имайки предвид важността на мускулната тъкан както за поддържането на редуцираното тегло, така и за качеството на живот, считаме, че запазването на абсолютното й количество при хипоенергийни режими е от първостепенна важност.

  Настоящият мета анализ има за цел да определи (и оцени) влиянието на интервенция от редовни физически натоварвания върху промяната на количеството на активната телесна маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване.


  МЕТОДОЛОГИЯ
Източници на информация

Изследвана беше базата данни на Националната библиотека за медицина на Националните здравни институти на САЩ (US National Library of Medicine National Institutes of Health) (25). Проучването беше проведено в периода между месец януари и март 2018 г. Прегледани и филтрирани по ключови думи бяха публикуваните изследвания за последните 10 г., считано от 15.01.2018. Използваните ключови думи бяха “загуба на тегло” (“weight loss”) и “упражнения” (“exercise”), общо – 6712 публикации. В допълнение резултатите от търсенето бяха филтрирани по контингент на изследването (хора) и език на публикацията (английски).


Изследвани променливи
Настоящият мета анализ е част от по-мащабно изследване на терапиите за редукция на телесната маса, включващо множество променливи, свързани с телесния състав и здравния статус. Тук представяме наличната информация относно влиянието на контролиран дневен режим с включени редовни физически занимания върху промяната в количеството на активната телесна маса (мускулната маса). За тази цел не сме сегрегирали данните по параметрите на физическата активност – обем, честота и т. н. или тип на натоварването – аеробно, анаеробно и т. н.

Критерии за включване
В анализа са включени изследвания, съдържащи ключовите думи за търсене “загуба на тегло” (“weight loss”) и “упражнения” (“exercise”), контингент на изследването са хора и езикът на публикацията е английски. При отсяването на публикациите приложихме точни критерии за включване по отношение на характеристиките на изследванията. Публикациите трябваше да описват резултати от интервенционни клинични проучвания, като типа на прилаганите терапии да е точно и прецизно дефиниран – да се изследва
конкретен тип физическо натоварване – аеробно, силово или комбинация от двата вида, а не просто някакъв вид активност, представена като калориен разход (например). Контингентът да бъде съставен от лица над 18 години с наднормено тегло и затлъстяване (индекс на телесната маса, ИТМ>25), без тежки хронични съпътстващи заболявания, с изключение на диабет от тип 2 или метаболитен синдром, като обемът на извадките да бъде над 15 лица. Продължителността на селектираните експерименти беше между 3 и 12 месеца, като публикуваните резултати бяха представени в абсолютни стойности.

Критерии за изключване
Изключвахме изследвания с резултати, рапортувани с параметри на разсейване (дисперсия, стандартно отклонение) на първоначалните и крайните стойности на изследваните променливи. Включихме единствено публикации, представящи разликите между началните и крайните им стойности, заедно със стандартните им отклонения. Изключихме и интервенции, поставящи си за цел постигането на определено ниво на промяна на изследваните показатели – например 5% редукция на телесната маса. Вместо това, подбрахме публикации представящи ефектите от прилагането на редовни физически натоварвания за определен период от време. Не са включени и изследвания с контингент от хора
с различни съпътстващи заболявания (например, жени с напреднала форма на остеопороза) или претърпели определени медицински интервенции (например, претърпяна хирургическа интервенция за отстраняване на ракови образувания) От подбираните изследвания отпаднаха и мета анализите и обзорните публикации. Поради факта, че настоящият материал е част от по-голямо изследване, не всички от избраните публикации рапортуват данни за промяната в количеството на активната телесна маса. Това наложи да изключим някои от тях от анализа поради липса на данни.

Извличане на данните
За всяка от проследяваните променливи използвахме стойностите на разликата (преди и след интервенцията при ниво на статистическа достоверност от поне 95%) и стандартното й отклонение. От анализа отпаднаха публикации, при които резултатите са представени с начални и крайни стойности.

Търсене в базата данни
Използваните ключови думи бяха “загуба на тегло” (“weight loss”) и “упражнения” (“exercise”).

Оценяване на хетерогенността на резултатите
С оглед правилното подбиране на статистическите методи на (евентуална последваща) обработка на данните, като част на мета анализа, е необходимо да бъде извършено изследване на хетерогенността им. В голяма степен тази процедура е формална, поради факта, че обичайно тя се прилага с цел да се определи какъв линеен модел е подходящ за наличните данни. Естеството на изследваните от нас публикации предполага наличието на случайни ефекти (често значителни) – не се очаква промяната в телесната маса,
например, да бъде точно фиксирана в зависимост от прилаганата интервенция. По тази причина, от сравнително неголеми по обем извадки не се очаква високо ниво на еднородност на данните. Следвахме стандартна процедура за определяна на хетерогенността: Изчислява с т. нар. параметър

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *