media
10.03.2017

Аминокиселините и формирането на белтъците


Към статията
media
28.02.2017

Аминокиселините

Аминокиселините са базовия градивен елемент на белтъците в човешкото тяло. Самите мускули са изградени от аминокиселини, а съкратителните им свойства се осигуряват от активните белтъци актин и миозин (виж фигурата). Увеличаването на размерите им е свързано с т.нар. миофибрилна хипертрофия.

Към статията
media
03.11.2016

Cell Shot — авангардните аминокиселини с разклонена верига от Revange

С тази публикация не правим реклама на продукта, а изпълняваме молбата на Revange Nutrition да запознаем българският потребител с една авангардна разработка на американските колеги.

Към статията