03.02.2021

Kондиционната подготовка в спорта – част 3

Трета част от статията на проф. Юлиан Карабиберов, д-р, "Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта", разглежда квалификацията на тренировъчните средства и знанията, които трябва да притежава кондиционния треньор, за да може да ги използва ефективно в подготовката на своите спортисти.
Към статията
03.02.2021
Kондиционната подготовка в спорта – част 3
13.01.2021
Kондиционната подготовка в спорта – съвременни концепции - част 2
04.01.2021
Kондиционната подготовка в спорта – съвременни концепции и теоритико-методична основа - част 1
27.07.2018
Инерционната тренировка в JK GYM Nautilus