Clicky

05 Dec

Тренировка за белите мускул ни влакна от тип Б

Публикувано в: Методика на тренировка

Тренировка за взривна сила в JK GYM Nautilus, на волейболистите Страшимира Филипова, Валентин Братоев и Матей Казийски

  Белите мускулни влакна от тип Б са фибрите, отговорни за проявлението на максималната сила и скорост, т.е. най-силните и бързи, но и най-слабо издръжливи. Сравнение с останалите типове мускулни влакна, те притежават най-малко количество миоглобин и митохондрии. Тяхното инервиране и задействане става с високочестотни импулси, характерни за интензивностите над 90% от максималната. Тази максимална и околомаксимална интензивност води до едновременното включване в действие на възможно най-голям брой мускулни влакна, включително и тип А, генериращи адекватно максимално напрежение в мускулите. Бихме искали да подчертаем, че при мускулните контракции се съкращават всички мускулни влакна, но определени от тях генерират напрежение преодоляващо съпротивлението.

  В зависимост от тренировъчната тежест, която се използва, това напрежение прераства в пределни сила или скорост, енергийно поддържано от наличния в мускулите креатин фосфат за интервал от 6-8 сек.

  Бързото му изчерпване е последвано от включване на глюкогенно анаеробния, алактатен механизъм на енергообезпечаване предимно на белите мускулни влакна от тип А.

  Характерно за тях е, че в зависимост от характера на тренировъчните натоварвания, те притежават адаптивността да придобият свойствата на белите от тип Б или на червените, без да се трансформират структурно в едните или другите. Те притежават способността да работят при крайно нарушен хомеостазис и дискомфорт до около 2, дори 3 мин. като този тип влакна могат да помагат на белите от тип Б в генерирането на максималните напрежения за сила и скорост, т.е. на мощност.

  Следователно, за да тренираме мускулните влакна от тип Б, трябва да се използват натоварвания с максимална мощност (P). Мощността е правопропорционална на силата (F) и скоростта (V) на мускулните контракции (P=F.V) като в тренировката трябва да се търсят максимумите им при съответно използвано съпротивление на тренировъчния уред. Колкото по-лек е той, толкова по-голям е делът на скоростния компонент и по-малък на силовия в проявяваните усилия. Това е характерно при лекоатлетическите хвърляния, вдигането на тежести и други краткотрайни спортни дисциплини. За да подобрявате постиженията в тях, трябва да се работи с взривни скоростно-силови натоварвания, развиващи белите мускулни влакна от тип Б. Принципът е, всичко на макс за кратък интервал от време.

   В наши разработки сме разгледали подробно и принципа на трениране по наши бавнодинамични методи с интензивности между 83 и 88% от максималната, ангажиращи белите мускулни влакна от тип Б и свързаното с това хипертрофиране на активните белтъци (миофибрилна хипертрофия).

  Максималните по интензивност натоварвания са директно свързани с нервно-мускулната инервация и вътрешно-мускулна координация на мускулните фибри и формирането на специфични за тези въздействия миофибрилни матрици от белтъчни структури, дори според някои автори, промени в генетичния код на белтъците, чрез информационни промени в РНК и ДНК. Механизмът на тези промени сме изяснили в книгите ни „Фитнесът“ и „Кондиционната подготовка във волейбола“.

  За да се обезпечи интензивност над 90% от максималната във всеки подход, е нужно продължително възстановяване. Високата плътност, изисквана в тренировките за обем и маса, не са валидни тук.

  Не сработва и „коефициентът за интензивност“ , който вече разгледахме в предишната публикация.

  Интервалът на почивка при упражнения, ангажиращи много и големи мускулни групи, може да достигне до 3-5 мин. Целта е възможно най-голямо възстановяване, както на Кр.Ф. , така и на ограничаване ирадиацията в зоните на главния мозък, възстановяване на проводимостта на нервите, концентрацията на някои ключови  микроелементи в клетките и уплътнените филаменти на актина и миозина и т.н.

  Продължителността на такава тренировка трябва да е малка, от 25 до 45 мин. когато концентрацията на 17-кето стероидите в кръвта е най-висока.

  Не работете на фона на умора от предходна тренировка!

  Това означава, че тренировката ще е пълноценна ако отивате в залата свежи, напълно възстановени, енергийно заредени и мотивирани да дадете най-доброто от себе си.

Колеж по спорт „Био Фит“ и JK Fitness

Публикувай коментар

Име
Адрес на е-поща
Коментар
Защитен код
Изработка 8xdesign.com
JK FITNESS MARKET © 2018