Clicky

10 Jul

Нервна регулация на двигателната дейност във фитнеса

Публикувано в: ROOT

Основните двигателни функции на нервната система са осигуряване на телесната поза и равновесието, движения за преместване на тялото и неговите крайници в пространството /т.е. локомоция/. Системата за управление на движенията включва функционално обвързаните нисши гръбначномозъчни /спинални, oт гръбначен мозък

Основните двигателни функции на нервната система са осигуряване на телесната поза и равновесието, движения за преместване на тялото и неговите крайници в пространството /т.е. локомоция/. Системата за управление на движенията включва функционално обвързаните нисши гръбначномозъчни /спинални, oт гръбначен мозък

– medulla spinallis/ и висши надгръбначномозъчни /супраспинални, в главния мозък

– encephalon/ двигателни / моторни центрове.

Спиналните моторни центрове осъществяват двигателните рефлекси и регулират мускулния тонус посредством собствени на мускулите, сухожилията и ставните образувания рецептори /проприорецептори/; естественото дразнене на проприорецепторите е тяхното разтягане и затова те се обединяват в понятието stretch рецептори /рецептори на разтягането/. До проприорецепторите достига нервна импулсация от всички висши надгръбначномозъчни моторни центрове за мускулно- сухожилни съкращения и отпускания.

Движенията се управляват основно от висшите двигателни центрове: средният мозък – осъществяващ тонично-вестибуларни рефлекси, ориентировъчни и др.; малкият мозък – отговорен за поддържането на телесната поза, мускулния тонус и движенията, като запаметява и коригира техните параметри, сравнявайки ги с тези, програмирани от моторната кора на главния мозък; базалните ганглии /нервни клетки – неврони/ в основата на мозъчната кора – важно звено в изпълнението на волеви движения и др.

Моторна кора – зона от кората на предния мозък, управляваща волевата дейност на мускулите на крайниците и трупа. Тя контролира двигателните действия по пътя на пряка и обратна връзка /feedback/. Обратната връзка е механизъм за свързване на сетивни системи с мозъчни корови и подкорови центрове и информиране на същите за извършването например на двигателни действия. По този начин централната нервна система преценява доколко успешно или неправилно е изпълнението на предварително планирани действия и съответно ги коригира. Обратната връзка има голямо значение при изпълнение на волеви движения, отличаващи се с по-сложна координация, бързина и точност.

Моторната кора получава непрекъснато информация от различните двигателни системи, които тя анализира. В хода на този процес информацията се осъзнава и се поражда усещане. Последното, постепенно, в течение на системни тренировъчни занимания, се оформя като т.нар. „тъмно мускулно чувство” за спецификата на изпълняваните упражнения и тяхната точност, за особеностите на използваните уреди във фитнес залата и др. На база на получената информация, моторната кора генерира съответни нервни импулси /решения, команди за действие/, които изпраща към спиналните моторни центрове за изпълнение.

Особено голямо, информационносмислово значение за процеса на двигателното обучение, имат вербалните сигнали /обяснения от фитнес инструктора и персоналния треньор, тематични филми и TV-предавания и др./, които активизират мозъчните центрове, свързани със съставяне и изпълнение на двигателни програми /схеми, планове/. При изпълнение на планирани движения и осъществяване на обратната сигнализация към моторната кора за начина на изпълнението им, копие от обратната връзка получава и малкият мозък – той мигновено сравнява параметрите на изпълняваното движение с планираните и при необходимост ги коригира. Вероятно коригираната двигателна система се препраща към моторната кора за сверяване и получаване от нея на нова програма. Този процес продължава, докато двигателното действие се подобри, затвърди и автоматизира. След автоматизиране на двигателните действия, висшият корово-моторен контрол върху конкретните движения постепенно отслабва и функцията му започва да се поема от гръбначния мозък. Приема се, че на определен етап от тренировъчната работа /при стабилизирана автоматизация на двигателните действия/ в гръбначния мозък се създават и „фиксират” стандартни двигателни програми, по-нататъшната регулация на които протича автоматично.

Своевременно /в процеса на автоматизиране на движенията/ започват да се създават и включват в действие и други субпрограми, каквито са тези за регулация на функциите на вътрешните органи /сърдечно-съдово-дихателни, енергообменни и т.н./, обслужващи двигателните дейности.

Очевидно успешното реализиране на двигателното обучение изисква и конкретни тренировъчни планове. Те трябва да включват освен параметри на предстоящите упражнения /цел, вид, серии и повторения, времетраене, интензивност, почивки и др./, още и да отчитат наличния опит на фитнес занимаващите се, т.е. нивото на тяхната двигателна култура, здравословния им статус, техния начин на хранене и др. Тези особености се имат в предвид при изготвянето на тренировъчните програми по нашата система JK Fit Motion.

JK Fitness § JK GYM Nautilus.

Публикувай коментар

Име
Адрес на е-поща
Коментар
Защитен код
Изработка 8xdesign.com
JK FITNESS MARKET © 2018