Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

Срок на доставка

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина продукти са следните:

  1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
  2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера посочени на www.speedy.bg. Събота, неделя и официалните празници се третират като неработни дни от гледна точка на превозвачите. При всички случаи JK Fitness си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.

Стоките се доставят на получателите стандартно — на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. Доставката се извършва до точно посочен от потребителя адрес (независимо дали е жилищен, или е служебен) или до офис на куриерска фирма "Спиди" в съответния град. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на JK Fitness и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на JK Fitness и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.


Плащаш както искаш

Ако не си заплатил предварително с кредитна или дебитна карта можеш да платиш на куриера при получаването на продукта!


Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от JK Fitness за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на JK Fitness, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от JK Fitness, както и целите на обработката и използването.


Проверка на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

JK Fitness не носи отговорност за разтопени протеинови барове през летния сезон поради високите температури!!! Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: гр. София, ул. Околовръстен път 191 . Телефон: 0887517071.